Przetargi

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z pón. zm.) w ramach projektu przeprowadzone zostały następujące postępowania:

1Doposażenie stacji monitoringu jakości powietrza
2Na dostawę i montaż specjalistycznych mebli laboratoryjnych
3Doposażenie stacji monitoringu jakości
4Powtórne zapytanie ofertowe - doposażenie stacji monitoringu