Cel projektu

Cel projektu


Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości i wymaganej prawem kompletności danych monitoringu jakości powietrza poprzez zakup urządzeń oraz dostosowanie zaplecza badawczego w celu spełnienia niezbędnych wymagań..

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt laboratoryjny i pomiarowy m.in. chromatograf cieczowy z dodatkowym wyposażeniem, samochód przystosowany do kompleksowej obsługi stacji pomiarowych monitoringu jakości powietrza, system służący do zbierania danych monitoringowych, ich przetwarzania i raportowania, a także analizatory do automatycznych pomiarów zanieczyszczeń powietrza oraz zostanie utworzone stanowisko do przygotowywania, kondycjonowania i ważenia filtrów.
System automatycznych pomiarów zanieczyszczeń powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie