Utworzenie systemu służącego do zbierania danych monitoringu jakości powietrza, ich przetwarzania i przesyłania oraz prezentacji na stronie www

W związku z realizacją działania „Utworzenie systemu służącego do zbierania danych monitoringu jakości powietrza, ich przetwarzania i przesyłania oraz prezentacji na stronie www” został dostarczony fabrycznie nowy, w pełni sprawny centralny system gromadzenia, transmisji, weryfikacji i wizualizacji danych ze stacji monitoringu powietrza, wraz z podłączeniem, skonfigurowaniem, uruchomieniem, przeprowadzeniem demonstracji poprawności pracy oraz przeszkoleniem użytkowników i administratorów systemów:

  • datalogger (DAS) do zbierania danych z analizatorów – 5  szt.
  • oprogramowanie dataloggera (DAS) służące do zbierania danych i przekazywania ich na serwer CAS – 5 
  • komputer pełniący rolę serwera (CAS, WWW) – 1 szt.
  • system powiadamiania operatorów o nieprawidłowej pracy pyłomierzy – 7 szt.
  • oprogramowanie serwera (CAS, WWW) służące do weryfikacji, publikowania oraz automatycznego przesyłania do bazy krajowej JPOAT 2.0 zebranych danych pomiarowych –  1 szt.

 

Odbiór sprzętu został potwierdzony podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym 26 lipca 2016 r.