DOSTAWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA WODY

W związku z realizacją działania „Utworzenie stanowiska do oznaczania metali w pyle zawieszonym PM 10” ” do wykonywania metali w pyle PM10 konieczne jest uzyskanie wody ultraczystej produkowanej przez system oczyszczania wody. W tym celu przeprowadzono rozeznanie cenowe na dostawę systemu oczyszczania wody wraz ze zbiornikiem do przechowywania wody oczyszczonej. 21.12.2016 r. wybrano ofertę firmy Merck Sp. z o. o.  i został dostarczony system Millipore SAS/Milli-Q Integral 3.

Dzięki temu zostały spełnione wymagania normy PN-EN 15841 „Jakość powietrza atmosferycznego. Standardowa metoda oznaczania arsenu, kadmu, ołowiu i niklu w depozycji atmosferycznej” , a także normy PN-EN ISO 3696 „Woda stosowana w laboratoriach analitycznych” dotyczących stopnia czystości wody.