DOPOSAŻENIE STACJI MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach projektu „Wzmocnienie systemu pomiarowego jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim” zakończył postępowania na zakup:

  1. reduktora dwustopniowego do mieszanek wzorcowych z dodatkowym zaworem odcinającym na wyjściu– 3 szt.
  2. kolektora z przepustem dachowym – 3 szt.
  3. kontenera z wyposażeniem – 1 szt.
  4. kalibratora wielogazowego – 1 szt.
  5. oprogramowania do pomiarów stężeń pyłu PM 2,5  – 1 szt.

na łączną kwotę 170 902,35 zł brutto.