Decyzja w sprawie Wniosku o rozszerzenie zakresu projektu

Złożony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Wniosek
o rozszerzenie zakresu dofinansowanego projektu otrzymał zgodę Operatora Programu PL03 w dniu 22.06.2016 r. na przyznanie dodatkowego dofinansowania w kwocie 71 697,00 euro.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach projektu „Wzmocnienie systemu pomiarowego jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim” dodatkowo planuje zakupić:

  1. Niskoprzepływowy pobornik pyłu zawieszonego PM10 mierzący stężenie pyłu zgodnie z normą PN-EN 12341:2014-07 – 6 szt.
  2. Reduktor dwustopniowy do mieszanek wzorcowych z dodatkowym zaworem odcinającym na wyjściu– 3 szt.
  3. Kolektor z przepustem dachowym – 3 szt.
  4. Kontener z wyposażeniem – 1 szt.
  5. Kalibrator wielogazowy – 1 szt.
  6. oprogramowanie do pomiarów stężeń pyłu PM 2,5 – 1 szt.

7.         wyposażenie stanowisk do wstępnej weryfikacji danych pomiarowych m.in. komputer – 2 szt. , meble