Aktualności

16/05/2017

Filmy podsumowujące projekt

https://www.youtube.com/watch?v=MdJA8XZa1z4 https://www.youtube.com/watch?v=Ewp7uhnOBiI https://www.youtube.com/watch?v=18iYj_LBjCQ
19/04/2017

SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU

Dnia 11 kwietnia 2017 r. odbyło się seminarium podsumowujące realizację  projektu „Wzmocnienie systemu pomiarowego jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim”, w którym wzięli udział przedstawiciele władz nie […]
18/04/2017

DOPOSAŻENIE STACJI MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach projektu „Wzmocnienie systemu pomiarowego jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim” zakończył postępowania na zakup: reduktora dwustopniowego do mieszanek wzorcowych z […]
23/03/2017

ZAKUP POBORNIKÓW LVS PYŁU ZAWIESZONEGO PM10

Sześć z dotychczasowo użytkowanych poborników pyłu zlokalizowanych w miejscowościach Olsztyn (2 poborniki), Ostróda (1 pobornik), Iława (1 pobornik), Nidzica (1 pobornik), Elbląg (1 pobornik) zostało wymienionych […]
03/03/2017

DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH MEBLI LABORATORYJNYCH

W związku z realizacją działania „Utworzenie stanowiska do oznaczania metali w pyle zawieszonym PM 10” 03 marca 2017 r. został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy na wykonanie, dostawę […]
23/02/2017

UTWORZENIE STANOWISK DO WSTĘPNEJ WERYFIKACJI DANYCH POMIAROWYCH

W celu utworzenia stanowisk do wstępnej weryfikacji danych pomiarowych zakupiono sprzęt komputerowy – komputer stacjonarny oraz komputer przenośny wraz z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem, a także […]
21/12/2016

DOSTAWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA WODY

W związku z realizacją działania „Utworzenie stanowiska do oznaczania metali w pyle zawieszonym PM 10” ” do wykonywania metali w pyle PM10 konieczne jest uzyskanie wody […]
30/11/2016

DOSTAWA SPEKTROMETRU MAS SPRZĘŻONYCH Z PLAZMĄ WZBUDZONĄ INDUKCYJNIE ICP – MS

W związku z realizacją działania „Utworzenie stanowiska do oznaczania metali w pyle zawieszonym PM 10” został dostarczony, zainstalowany i uruchomiony  spektrometru mas sprzężonych z plazma wzbudzona […]
28/07/2016

Utworzenie systemu służącego do zbierania danych monitoringu jakości powietrza, ich przetwarzania i przesyłania oraz prezentacji na stronie www

W związku z realizacją działania „Utworzenie systemu służącego do zbierania danych monitoringu jakości powietrza, ich przetwarzania i przesyłania oraz prezentacji na stronie www” został dostarczony fabrycznie […]
13/07/2016

Decyzja w sprawie Wniosku o rozszerzenie zakresu projektu

Złożony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Wniosek o rozszerzenie zakresu dofinansowanego projektu otrzymał zgodę Operatora Programu PL03 w dniu 22.06.2016 r. na przyznanie dodatkowego […]